ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) สำหรับผู้ประกอบการ


คืออะไร ?

เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆ ของรัฐโดยใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกับบัญชีผู้ใช้นิติบุคคลที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลงทะเบียน/สม้ครขอใช้บริการอย่างไร ?

  • ในกรณีท่านยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล และประสงค์จะจดทะเบียนนิติบุคคล ท่านสามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th
  • หากท่านเป็นนิติบุคคลแล้ว ท่านสามารถนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) สำหรับนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการเข้าใช้งานระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) และระบบบริการภาครัฐอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยชื่อผู้ใช้งาน (Username) จะเป็นเลขประจำตัวนิติบุคคล 13 หลักของท่าน

ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สามารถนำมาใช้ในการเข้าใช้งานระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) และระบบบริการภาครัฐอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที

  • ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่กรมออกให้แก่ห้างหุ้นส่วน-บริษัทจำกัด ซึ่งระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration : ereg.dbd.go.th) โดยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนี้ จะส่งไปยังอีเมลของผู้ขอจดทะเบียน เมื่อท่านจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลผ่านระบบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
  • ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับการใช้บริการระบบยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filling : efilling.dbd.go.th)

ติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อ สอบถาม แจ้งปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเรา ที่นี่