นักพัฒนาระบบ


คุณสมบัติขององค์ประกอบที่ต้องได้รับการพัฒนาในระบบ e-Service

เทคโนโลยี Single Sign-On มีรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่ซับซ้อน สพร. แนะนำว่า ผู้พัฒนาของหน่วยงานควรที่จะดาวน์โหลด Software Library ที่ สพร. เตรียมไว้ให้ เพื่อใช้ในการพัฒนาให้ระบบ e-Service ของตนสามารถเชื่อมโยงกับระบบเว็บไซต์กลางในลักษณะ Single Sign-On ได้ โดยผู้พัฒนาจะต้องจัดทำโปรแกรมเว็บเพจขึ้น 2 หน้า เพื่อรองรับการทำ Single Sign-On ได้แก่ หน้า SSOLogin และ หน้า SSORegister โดยมีรายละเอียดตามที่จะกล่าวถึงต่อไป
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาและตัวอย่าง Source Code ปรับปรุงล่าสุด 25 มี.ค. 2557 ที่นี่
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรมแนวทางการเข้าถึงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ วันที่ 10 เม.ย. 2556 ที่นี่
ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ PHP ที่นี่ (update 20 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ ASP.NET ที่นี่ (update 20 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ Java 1.6 ที่นี่ (update 20 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ Java 1.7 ที่นี่ (update 20 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ iOS ที่นี่ (update 25 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด Software Library พร้อมตัวอย่าง Source Code สำหรับ Android ที่นี่ (update 25 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลดเอกสารการปรับระบบเพื่อรองรับระบบ ConsumerKey ใหม่ (สำหรับ Source Code ที่ดาวน์โหลดก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2556) ที่นี่ (update 20 พ.ย. 2556)