ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) สำหรับผู้ประกอบการ


คืออะไร ?

เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆ ของรัฐโดยใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวได้ (Single Login and Password) โดยผ่านระบบศูนย์กลางบริการภาครัญเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)

สม้ครขอใช้บริการอย่างไร ?

เมื่อท่านขอจดทะเบียนนิติบุคคล ณ จุดให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่าน (หรือผู้รับมอบอำนาจ) สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบัญชีผู้ใช้ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ให้นายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวได้ โดยระบบจะใช้เลขนิติบุคคล 13 หลักเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (login) และจะส่งรหัสผ่านไปยังโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลที่ท่านแจ้งต่อนายทะเบียน

เมื่อเข้าระบบไปแล้วสามารถทำอะไรได้บ้าง ?

ท่านสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ดังนี้

  • ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลของท่านให้ตรงกับข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ขอรับบริการภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ : ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่
  • ตรวจสอบ และติดตามความคืบหน้าของบริการต่างๆ ที่ท่านยื่นขอรับบริการผ่านระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐฯ
  • ปรับปรุงข้อมูลติดต่อของท่าน
  • เปลี่ยนรหัสผ่าน

หากลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร ?

ท่านสามารถคลิก ที่นี่ เพื่อให้ระบบออกรหัสผ่านใหม่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล์ที่ท่านแจ้งต่อนายทะเบียนไว้เดิมได้

หากต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลสำหรับแจ้งรหัสผ่านต้องทำอย่างไร ?

ท่าน (หรือผู้รับมอบอำนาจ) ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน ณ จุดให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และอำนาจกรรมการของท่านก่อนปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว

ติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อ สอบถาม แจ้งปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเรา ที่นี่